STARANE 250 – Herbicid

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Fluroksipir u obliku fluroksipir-MHE(359 g/l preparata)

Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

Proizvođač: DOW


  Podeli

Starane 250 se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u žitaricama, kukuruzu, voćnjacima, luku, pašnjacima i livadama.
Uspešan i profrabilan uzgoj žitarica danas u velikoj meri zavisi od kvalitetnog suzbijanja najopasnijih korova – broćike ili prilepače (Galium aparine) može da se primeni sve dofaze lista zastavičara.

Primena:

  • Strna žita (ozima): u količini 0,4 l/ha u uslovima slabe zakorovljenostido 0,8 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti, tretiranjem kada su usevi ufazi 3 lista pa do pojave zastavičara
  • Strna žita (jara): u količini 0,6 – 0,8 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti ili 0,8 – 1,2 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara
  • Kukuruz: u količini 0,8 l/ha tretiranjem cele površine kada kada kukuruz ima 3-­6 listova
  • Luk: u količini 0.8 – 1,2 l/ha tretiranjem posle nicanja useva u fazi 3-6 stalnih listova. a kada su korovi u fazi 2­5 listova
  • Zasadi voća i vinove loze: u količini 1,5 – 2 l/ha tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (početak cvetanja)

Vrste korova koje dobro suzbija:
Jednogodišnji širokolisni korovi: Vijušac njivski (Bilerdykia convolvulus), Pepeljuga obična (Chenopodium album), Broćika (Galium aparine), Dvornik veliki (Polygonum lapatifolium), Mišjakinja obična (Stellaria media), Ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), Dimnjača obična (Fumaria ofcinalis), Dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), Štir obični (Amaranthus retroflexus), Pepeljuga srcolisna (Chenopodium
hybridum), Tatula obična (Datura stramonium), Pomoćnica obična (Solanum nigrum), Suncokret divlji (Helianthus annus), Mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), Kravlja trava (Thlaspi arvense), Čestoslavica persijska (Veronica persica), Gorčika obična (Sonchus oleraceus), Lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)

Višegodišnji širokolisni korovi: Poponac njivski (Convolvulus arvensis), Graori (Lathyrus spp.), Jabuka vučija (Aristolochia clematitis), Pelin crni (Artemisia vulgaris), Ivanjsko cveće belo (Galium mollugo), Ljutić puzeći (Ranunculus repens), Lucerka (Medicago sativa), Bokvica velika (Plantago major), Detelina bela (Trifolium repens), Kopriva obična (Urtica dioica) Vodopija obična (Cichorium intybus), Nana (Mentha piperita), Ljubičica šarena (Viola tricolor).

Starane 250 je herbicid koji, pored delovanja na ostale korovske vrste,
ima odlično delovanje na prilepaču, poponac, divlju kupinu, pomoćnicu,
tatulu, ambroziju, čičak i abutilon.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories