Tiffany 75 WG – Herbicid

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Tifensulfuron-metil 750 g/kg

Formulacija: Vododisperzibilne granule ( WG)

Proizvođač: AgroArm


  Podeli

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevu soje|

Delovanje
Tiffany® 75 WG je selektivni, sistemični herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Korovske biljke ga usvajaju lišćem i korenom. Mehanizam delovanja ispoljava kao inhibitor sinteze aminokiselina. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): B..

Primena
Soja
– 8l g/ha uz dodatak 0,2 l/ha okvašivača Trend 90
Vreme primene:
Posle nicanja useva i korova, kada je soja u fazi prve troliske (faza 11 BBCH skale), a korovi u fazi 2-6 listova.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ U usevu soje može se mešati sa preparatima Imazar® 40 ili Boston® 480 SL.
Ne sme se primenjivati:
→ ukoliko je temperatura vazduha u dužem periodu 25 °C.
→ ukoliko soja nije formirala prvu trolisku.
→ pri visokoj relativnoj vlažnosti vazduha.
→ na kosim erozivnim površinama i kraškim poljima, zbog ispirljivosti .
→ na usevima koji pate od stresa izazvanog sušom, potopljenim zemljištem, niskim temperaturama, napadom insekata, nedostatkom hranljivih materija ili drugim faktorima koji nepovoljno utiču na razvoj useva.
→ na tretiranim površinama ne smeju se primenjivati folijarni organofosforni insekticidi 7 dana pre i 4 dana posle primene ovog preparata.

 

Aktivna materija Tifensulfuron-metil 750 g/kg
Formulacija Vododisperzibilne granule (WG)
Količina primene 8 g/ha
Utrošak vode 200-400 l/ha
Karenca Obezbeđena vremenom primene
Pakovanje 8g
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories