Exorta Plus – Fungicid

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Epoksikonazol 187g/l ± 11. 2 g/l + Tiofanat metil 310 g/l ± 15, 5 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 500 ml

Proizvođač: Agromarket


  Podeli

Klasa:Fungicidi

Aktivna materija:Epoksikonazol 187g/l ± 11. 2 g/l + Tiofanat metil 310 g/l ± 15, 5 g/l

Formulacija:SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje:500 ml

Proizvođač:Agromarket

Karenca: 42 dana

MBT:2

MDK(mg/kg):epoxikonazol 0,1 tiofanat – metil 0,1

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Šećerna repa 0,4 – 0,6 (l/kg/ha) Preventivno, neposredno pre ili po pojavi simptoma bolesti
Pšenica 0,4 – 0,6 (4 – 6 ml na 100 m2) Preventivni tretman neposredno pre ili po pojavi simptoma bolesti, odnosno od vlatanja do kraja cvetanja (faze 30-65 BBCH skale)

DELOVANJE:

Excorta plus je fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem koji u sebi sjedinjuje najbolje osobine fungicida iz grupe triazola (epoksikonazol) i karbamata (tiofanat-metil). Epoksikonazol se apsorbuje korenom i zelenim tkivima i translocira akropetalno sistemom ksilema. Inhibira aktivnost enzima demetilaze koji je ključan za biosintezu sterola te sprečava formiranje apresorija i rast micelije. Tiofanat-metil remeti deobu ćelija gljive inhibicijom sinteze b-tubulina. Kombinacija dva fungicida iskazuje širok spektar delovanja u suzbijanju brojnih fitopatogenih gljivica, pripadnika rodova Ascomycetae, Basidiomicetae i Deuteromycetae koje uzrokuju oboljenja na ratarskim, povrtarskim, voćarskim gajenim biljkama, kao i ukrasnom bilju.

SPEKTAR DELOVANJA:

za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) i prouzrokovača pepelnice Erysiphe graminis), rđe (Puccinia sp.), sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria tritici i Septoria nodorum).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Visoku efikasnost ostvaruje u preventivnim tretmanima. Pojačava ”stay green” (zeleni efekat) i asimilaciju do žetve, odnosno vađenja repe. Preparat se primenjuje svim uređajima za tretiranje sa zemlje. Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno pod sledećim uslovima: površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata, a najmanje 200 m od vodozaštitnih zona i voda (vodotoci, bunari, jezera i izvorišta voda), a brzina vetra ne sme biti jača od 2 – 3 m/s. Rubne zone (200 – 500 m) se tretiraju sa zemlje. Može se mešati sa drugim preparatima ali pre mešanja proveriti kompatibilnost formulacije. Utrošak vode 200 do 400 l/ha.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories