Dynox – Herbicid

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Oksasulfuron 750 g/l

Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

Pakovanje: 80 g

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP

Plodored: u jesen se mogu sejati strna žita, a 8 meseci nakon primene mogu se sejati svi usevi

MDK(mg/kg): 0,05 – soja


  Podeli

PRIMENA:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Soja 80 – 100 g/ha + 0,1% Extravon Kada se soja nalazi u fazi od 1 do 3 trolistke

DELOVANJE:

Dynox spada u grupu inhibitora acetolaktat sintetaze (ALS), sprečavajući sintezu razgranatih aminokiselina (valin, leucin, izoleucin). Brzo se transportuje u meristemska tkiva. Usvaja se listom i korenom i kreće naviše i naniže u biljci. Pripada grupi sulfonilurea herbicida.

SPEKTAR DELOVANJA:

  • JEDNOGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE:
    divlje proso (Echinochloa cruss-gali) i divlji sirak iz semena (Sorghum halepense).
  • JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:
    štir obični (Amaranthus retroflexus), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti),loboda obična (Atriplex patula), ambrozija(Ambrosia artemisifolia),vidovčica crvena (Anagalis arvensis), pepeljuga obična (Chenopodium album), gorušica (Sinapis arvensis), dvornik obični (Polygonum persicaria), pomoćnica obična (Solanum nigrum), boca obična (Xantium strumarium), čistac jednogodišnji (Stachys annua).

PREPORUKE I NAPOMENE:

primenjuje se obavezno uz dodatak okvašivača. U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa herbicidom Symphony. Ne sme se primenjivati pri temperaturama višim od 25°C. Ne sme se mešati sa graminicidima. Ako dođe do preoravanja na tretiranim površinama gajiti samo soju. Pre setve narednih useva obavezno oranje na dubinu od minimum 15 cm.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories