GARLON 4 – Neselektivni (totalni) herbicid

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Triklopir butotil 677,9 g/l

Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

Proizvođač: DOW


  Podeli

Totalni herbicid i arboricid za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova

DELOVANJE: Triklopir je totalni herbicid­arboricid. Biljke ga brzo usvajaju lišćem i korenom. Kreće se naviše i naniže u biljci. Nakuplja se u meristemskim tkivima, tačkama porasta. Deluje kao indolsitćetna kiselina (sintetički auksin), izazivajući karakteristične simptome kao što su: kovrdžanje lišća, hloroza pa potom i nekroza tačke porasta.
Primena:
Površine koje se pripremaju za pošumljavanje, železničke pruge, kanali i druge nepoljoprivredne površine u količini 1 – 2 l/ha tretiranjem kada su zeljasti korovi u fazi intenzivnog porasta, a drvenasti
neposredno pri razvoju novog lišća
Napomena:
Fitotoksičan je za sve. Na tretirane površine, najmanje 63 dana posle
primene ne puštati na ispašu mlečnu, a 28 dana ostalu stoku.

Sadnja se može obaviti šest meseci nakon primene.
Pakovanje: 1l,

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories