Sigura – Fungicid

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Difenokonazol 250 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Agromarket


  Podeli

Klasa:Fungicidi

Aktivna materija:Difenokonazol 250 g/l

Formulacija:EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje:1 l

Proizvođač:Agromarket

Karenca:14 dana

MBT:3

MDK(mg/kg):0,1

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Krompir 0,5 (l/kg/ha) (5 ml na 100 m2) U vreme pojave prvih simptoma oboljenja i kasnije tokom vegetacije po potrebi

DELOVANJE:

Sigura je sistemik čija aktivna materija pripada grupi Triazola. Inhibira procese demetilacije, odnosno sintezu ergosterola u ćelijama gljive te sprečava njihov razvoj. Usvaja se listom, tanslaminarno se kreće i dospeva na naličja listova. Pruža produženu preventivu i kurativu biljaka u zaštiti od fitopatogenih gljivica iz rodova Alternaria, Ascochyta, Cercospora, Cereosporidium, Coletotrichum, Phoma, Ramularia, Septoria, Venturia spp., vrstama iz fam. Erysiphaceae, Uredinaceae.

SPEKTAR DELOVANJA:

  • Namenjen suzbijanju prouzrokovača crne pegavosti krompira i paradajza (Alternaria solani ).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Period između dva tretmana 8 do 14 dana. Ne primenjivati ga alternativno sa preparatima iz iste grupe (triazoli), kao i preparatima sličnog mehanizma delovanja (inhibicija sinetze ergosterola). Tretirati uz utrošak vode 300 – 600 l/ha (3 – 6 l na 100 m2 ). Sistemik koji se brzo usvaja u biljne delove, sa akcentom da je najbolji fungicid sa kurativnim delovanjem.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories