Rugby 15 SL – Herbicid

Klasa : Herbicid

Aktivna materija: Glufosinat – amonijum 150 g/l

Formulacija: Koncetrovani rastvor (SL)

Proizvođač : AgroArm


  Podeli

Totalni (neselektivni) herbicid, namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih, širokolisnih i uskolisnih korova u zasadu voćaka

Delovanje
RUGBY® 15-SL je totalni (neselektivni) herbicid iz hemijske grupe fosfonata. Biljke ga usvajaju folijarno, preko svih zelenih delova. RUGBY® 15-SL svoj mehanizam delovanja ispoljava putem inhibicije glutamin-sintetaze, usled čega dolazi do sprečavanja procesa fotosinteze. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): H

Primena
Zasadi voća i vinogradi:
– 4,5 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova, kada su korovi u fazi intenzivnog porasta.
– 7,5 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova (u split aplikaciji), kada su korovi u fazi intenzivnog porasta.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Sprečiti zanošenje preparata na zelene delove voćaka i vinove loze.
RUGBY® 15-SL deluje samo na zelene delove biljaka, tako da se može koristiti posle prve godine vegetacije, kada su stabla odrvenela.
→ Ne primenjivati kada je korov vlažan od kiše i rose.
→ Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone.

Aktivna materija Glufosinat-amonijum 150 g/l
Formulacija Koncentrovani rastvor (SL)
Utrošak vode 200-400 l/ha
Karenca 21 dan
Pakovanje 300 ml, 1 l

RUGBY 15-SL® je neselektivni, herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. Najefikasnija primena je kada su korovi u fazi intenzivnog porasta, poponac u fazi cvetanja, a travne vrste u fazi precvetavanja.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories